EXTRAzol (EM30)

Odczynnik do izolacji wysokiej jakości RNA z różnego rodzaju materiałów biologicznych, w tym tkanek zwierzęcych i roślinnych bogatych w polisacharydy i proteoglikany. Oczyszczone RNA może być przeznaczone w wielu aplikacjach downstream takich jak RT-PCR, hybrydyzacji czy translacji in vitro.
EM30, EM30-100, EM30-200

Available Options:
SKU
PlatshållareEM30-100Ask for an offer
PlatshållareEM30-200Ask for an offer

EXTRAZOL jest gotowym do użycia odczynnikiem do izolacji wysokiej jakości RNA z różnego rodzaju materiałów biologicznych, w tym tkanek zwierzęcych i roślinnych bogatych w polisacharydy i proteoglikany. Oczyszczone RNA może być przeznaczone w wielu aplikacjach downstream takich jak RT-PCR, hybrydyzacji czy translacji in vitro.
Próbka biologiczna jest homogenizowana lub lizowana w EXTRAZOL-u, a następnie rozdzielana na fazę organiczną i wodną. RNA pozostaje w fazie wodnej i jest następnie precypitowane za pomocą alkoholu izopropylowego.
Wchodzące w skład EXTRAZOL-u fenol i inne odczynniki zapewniają optymalny wynik izolacji całkowitego RNA.
Izolacja RNA uzyskana przy użyciu EXTRAZOL-u zapewnia wiarygodne wyniki w badaniach opartych na ekspresji genów przy użyciu syntezy cDNA, RT-PCR w czasie rzeczywistym, mikromacierzy, testów hybrydyzacji, translacji in vitro.

Materiał wyjściowy

  • Tkanka świeża lub mrożona (najlepiej w temp. -80oC) 50-100 mg na 1 ml EXTRAZOL-u
  • Linie komórkowe 5×106 komórek na 1 ml EXTRAZOL-u

[product_files type=”brochure”]

[product_files type=”msds”]
[product_files type=”coa”]

Sprawdź ofertę