β-D-galaktozydaza 32D (EN52)

β-D-galaktozydaza 32D to zaadaptowany do zimna enzym pochodzący z psychrotrofowej bakterii Paracoccus sp.32d wyizolowanej z próbek ziemi arktycznej. Katalizuje on reakcję hydrolizy laktozy do D-glukozy oraz D-galaktozy.

Rekombinantowy enzym jest produkowany w prokariotycznym systemie ekspresyjnym Escherichia coli.

EN52, EN52-010, EN52-050

Artikelnr: EN52 Kategorier: ,
Available Options:
SKU
PlatshållareEM14-192-1-1-1Ask for an offer
PlatshållareEM14-960-1-1-1Ask for an offer

β-D-galaktozydaza 32D to zaadaptowany do zimna enzym pochodzący z psychrotrofowej bakterii Paracoccus sp.32d wyizolowanej z próbek ziemi arktycznej. Katalizuje on reakcję hydrolizy laktozy do D-glukozy oraz D-galaktozy.

Rekombinantowy enzym jest produkowany w prokariotycznym systemie ekspresyjnym Escherichia coli.

Właściwości

 • aktywność właściwa: 40,98 U/mg (40°C, pH= 7,5, ONPG jako substrat)
 • masa molekularna: 161 kDa
 • oligomeryczność: dimer
 • optymalna temperatura działania enzymu: 35 – 55°C
 • (aktywność maksymalna w temp. 40°C)

 • optymalne pH działania enzymu: 6 – 8 (aktywność maksymalna w pH= 7,5)
 • na wzrost aktywności enzymu wpływa obecność jonów K+ oraz
 • β-merkaptoetanolu

 • czystość: >90% (SDS-PAGE)
 • hydroliza laktozy w mleku przy jednoczesnej izomeryzacji glukozy do fruktozy
 • hydroliza laktozy w serwatce z jednoczesną fermentacją monosacharydów

[product_files type=”brochure”]

[product_files type=”msds”]
[product_files type=”coa”]

Sprawdź ofertę