Om Blirt

Verksam från 25 å, är BLIRT ett europeiskt bioteknikföretag som fokuserar på produktion av specialla enzymer och reagenser dedikerade för användning inom livs vetenskap.

Som en av få tillverkare erbjuder Blirt fullkomlig flexibilitet i samband med affärsmodell samarbete, slutprodukt form, tilläggstjänster och justering av utvalda produkter.

Vi är redo att erbjuda generiska produkt former samt tillverkarens enzymer enligt våra kunders mest krävande önskemål.

ENZYMER SÅDANA SOM DU BEHÖVER.

Original Tillverkare

Vi tillverkar enzym internt i stora mängder, och vi är redo att snabbt bearbeta och utföra beställningar från våra industriella partners. Vi är helt förberedd för en ökad efterfrågan på våra topprodukter – högkvalitativa rekombinanta proteiner.

Vår erfarenhet inom utveckling av protein produktionsmetoder (uppströms och nedströms) i kombination med tillverkning på en industriell skala, gör oss till en förstahands leverantör för B2B-kunder. Speciellt eftersom vi i en utvecklingsprocess verifierar att produkten är fri från IP-rättigheter från tredje part.

Våra andra produktgrupper, inklusive kit för isolering av nukleinsyra, omvänd transkription verktyg och Real-Time PCR-reagens är redan erkända internationellt och distribueras via globala nätverk av distributörer. Våra produkter uppfyller kraven och höga förväntningar hos våra laboratorieforskning kunder och deras kvalitet har redan återspeglas i ett stort antal vetenskapliga publikationer

Vårt erbjudande

Vi erbjuder en omfattande teknisk support och rådgivning, baserad på kunskap om vår R&D och lång erfarenhet av forskare som arbetar och samarbetar med oss. Vår kompetens värderas av våra kunder och visar sig vara särskilt viktigt för våra partners i ett tidigt skede av R&D i olika hälso- och livs vetenskapliga sektorer.

Vi litar på att vår långa resa, från små företag som tillhandahåller träning och några PCR-reagens för lokala forskare, för att senare omorganiseras till en forskning organisation med fokus på utveckling av nya läkemedel och slutligen till modern tillverkning på industriell skala, kommer vi att fortsätta samarbetet med våra kunder och partners, och till förmån för aktieägare, vetenskap och samhället.

Vi hoppas att kunna välkomna dig ombord bland våra nöjda kunder.

Kontakta oss via e-post: enzymes@blirt.eu