Oczyszczanie fragmentów DNA

  EXTRACTME DNA CLEAN-UP & GEL-OUT KIT (EM26)

  Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP & GEL-OUT przeznaczony jest do szybkiego i wydajnego oczyszczania fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznychdo oraz do izolacji fragmentów DNA bezpośrednio z żeli agarozowych (ze standardowej lub niskotopliwej agarozy w buforze TAE lub TBE). Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA o wielkościach od 50 pz do 30 kpz, a także genomowego i plazmidowego DNA. Izolacja cząsteczek DNA mniejszych od 100 pz oraz większych od 10 kpz zachodzi jednak z obniżoną wydajnością.
  EM26, EM26-010, EM26-10, EM26-050, EM26-250

  EXTRACTME DNA CLEAN-UP & GEL-OUT MICRO SPIN KIT (EM28)

  Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP AND GEL-OUT MICRO SPIN przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego oczyszczania fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych i bezpośrednio z żeli agarozowych z wyjątkowo małą objętością elucji wynoszącą jedynie 5 μl. Skutecznie usuwa nukleazy, inhibitory enzymów, detergenty, enzymy restrykcyjne, polimerazy, jony dwuwartościowe, agarozę, bromek etydyny i inne zanieczyszczenia. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA od 35 pz do 30 kpz (clean up) i od 100 pz do 30 kpz (gel-out), jak również plazmidu i genomowego DNA. Jednak oczyszczanie fragmentów mniejszych niż 50 pz i większych niż 10 kpz spowoduje zmniejszenie odzysku.
  EM28, EM28-010, EM28-050, EM28-250

  EXTRACTME DNA CLEAN-UP 96-WELL KIT (EM22)

  Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP 96-WELL specjalnie zaprojektowany do szybkiej i wydajnego oczyszczania fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych. Wydajnie usuwa nukleazy, inhibitory enzymów, detergenty, enzymy restrykcyjne, polimerazy, jony dwuwartościowe, sole itd. Oczyszczone DNA może być używane w dalszych etapach analizy.
  EM22, EM22-192, EM22-960

  EXTRACTME DNA CLEAN-UP KIT (EM07.1)

  Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP przeznaczony jest do szybkiego i wydajnego oczyszczania fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych. Oczyszczone DNA wolne jest od nukleaz, starterów, inhibitorów, enzymów, detergentów, polimeraz, enzymów restrykcyjnych, kationów dwuwartościowych, soli, oleju mineralnego itp., gwarantując wysoką użyteczność w technikach biologii molekularnej.
  EM07.1, EM07.1-010, EM07.1-050, EM07.1-250

  EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT (EM08)

  Zestaw EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji fragmentów DNA bezpośrednio z żeli agarozowych (ze standardowej lub niskotopliwej agarozy w buforze TAE lub TBE). Podczas procesu ekstrakcji usunięte zostają agaroza, bromek etydyny oraz inne zanieczyszczenia obecne w próbce.
  EM08, EM08-010, EM08-10, EM08-050, EM08-250

  EXTRACTME TOTAL RNA MICRO SPIN KIT (EM31)

  Zestaw EXTRACTME TOTAL RNA MICRO SPIN KIT jest przeznaczony do szybkiego i wydajnego oczyszczania wysokiej jakości RNA z tkanki świeżej lub zamrożonej (do 15 mg) i linii komórkowych (do 106) z wyjątkowo małą objętością elucji wynoszącą jedynie 5 μl.
  EM31, EM31-010, EM31-050, EM31-250