RNaza H (RT34)

RNaza H to rekombinowana endorybonukleaza 18,9 kDa oczyszczona ze szczepu Escherichia coli. Enzym specyficznie hydrolizuje wiązania fosfodiestrowe pomiędzy RNA i cDNA, wytwarzając 5’ terminalne oligorybonukleotydy zakończone fosforanem i jednoniciowe DNA. RNaza H nie degraduje jedno- i dwuniciowego DNA ani niezhybrydyzowanego RNA.
RT34, RT34-025, RT34-125

UGS : RT34 Catégorie :
Available Options:
SKU
EtiquetteRT34-025Ask for an offer
EtiquetteRT34-125Ask for an offer

RNaza H to rekombinowana endorybonukleaza 18,9 kDa oczyszczona ze szczepu Escherichia coli. Enzym specyficznie hydrolizuje wiązania fosfodiestrowe pomiędzy RNA i cDNA, wytwarzając 5’ terminalne oligorybonukleotydy zakończone fosforanem i jednoniciowe DNA. RNaza H nie degraduje jedno- i dwuniciowego DNA ani niezhybrydyzowanego RNA.

Jest kluczowym enzymem w usuwaniu mRNA po syntezie pierwszej nici cDNA. Traktowanie cDNA RNaza H może poprawić czułość reakcji PCR, ponieważ obecność RNA, związanego z matrycą cDNA, może zapobiegać przyłączaniu się starterów. Użycie RNazy H jest często konieczne w przypadku amplifikacji pełnej długości. Ponadto, RNaza H jest użyteczna do usuwania ogonów poli (A) na mRNA po hybrydyzacji z oligonukleotydem (dT), a także do miejscowego enzymatycznego cięcia RNA.

  • usunięcie RNA po syntezie pierwszej nici cDNA (RT-PCR i qRT-PCR)
  • usunięcie mRNA przed syntezą cDNA drugiej nici
  • usunięcie sekwencji poli (A) mRNA po hybrydyzacji z oligo(dT).
  • miejscowo-specyficzne cięcie RNA.
  • badania produktów reakcji poliadenylacji in vitro

[product_files type= »brochure »]

[product_files type= »msds »]
[product_files type= »coa »]

Sprawdź ofertę