Lipaza L2 (EN55)

Lipaza L2 to enzym, którego gen został wyizolowany z zimnolubnego szczepu Pseudomonas sp.

Lipaza L2 jest enzymem o wysokiej aktywności lipolitycznej w zakresie temp. 20 – 50°C, w zakresie pH=8,5 – 9,5 oraz wysokiej kompatybilności z wieloma rodzajami detergentów.

EN55, EN55-005, EN55-050

UGS : EN55 Catégories : ,
Available Options:
SKU
EtiquetteEM14-192-1-1-1-1-1Ask for an offer
EtiquetteEM14-960-1-1-1-1-1Ask for an offer

Lipaza L2 to enzym, którego gen został wyizolowany z zimnolubnego szczepu Pseudomonas sp.

Lipaza L2 jest enzymem o wysokiej aktywności lipolitycznej w zakresie temp. 20 – 50°C, w zakresie pH=8,5 – 9,5 oraz wysokiej kompatybilności z wieloma rodzajami detergentów.

Enzym ten katalizuje reakcję hydrolizy triacyloglicerydów, której końcowymi produktami są glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Wykazywana przez lipazę enancjo-, stereo- i chemoselektywność czyni ten enzym szczególnie cennym biokatalizatorem o szerokim zastosowaniu.

Właściwości

 • maksimum aktywności lipolitycznej w temperaturze 28°C
 • > 50% maksymalnej aktywności w zakresie temperatury 20 – 50°C
 • odwracalna denaturacja termiczna w temperaturze > 55°C, po której
  enzym zachowuje > 90% maksymalnej aktywności, umożliwia czasową
  inaktywację enzymu
 • aktywność w przedziale 70 – 100% aktywności maksymalnej w zakresie
  pH =8,5 – 9,5
 • wysoka kompatybilność z wieloma rodzajami detergentów
 • nie wymaga dwuwartościowych jonów metali (Ca2+, Cu2+, Mg2+, Mn2+,
  Ni2+, Zn2+) do zachowania maksymalnej aktywności
 • czystość: > 90% (SDS-PAGE)
 • szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, w produkcji detergentów, herbicydów, biopaliw, degradowalnych biopolimerów, przy oczyszczaniu ścieków, bioremediacji gleby oraz w syntezie organicznej
 • w procesach, w których substraty lub produkty reakcji są labilne termicznie, gdy podwyższenie temperatury prowadzenia reakcji powoduje pogorszenie cech organoleptycznych produktu lub zwiększa ryzyko zakażenia produktu organizmami mezofilnymi

[product_files type= »brochure »]

[product_files type= »msds »]
[product_files type= »coa »]

Sprawdź ofertę