Polimeraza DNA Hypernova-RED

Polimeraza Hypernova-RED jest odmianą polimerazy Hypernova zawierającą czerwony barwnik. Zastosowanie polimerazy Hypernova-RED zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas operacji związanych z przygotowaniem mieszaniny reakcyjnej (pominięcie polimerazy). W wyniku dodania polimerazy Hypernova-RED do probówki zawierającej składniki mieszaniny obserwuje się zmianę barwy roztworu (na czerwoną).
RP232R, RP235R

Available Options:
SKU
EtiquetteRP235RAsk for an offer
EtiquetteRP232RAsk for an offer

Polimeraza Hypernova-RED jest odmianą polimerazy Hypernova zawierającą czerwony barwnik. Zastosowanie polimerazy Hypernova-RED zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas operacji związanych z przygotowaniem mieszaniny reakcyjnej (pominięcie polimerazy). W wyniku dodania polimerazy Hypernova-RED do probówki zawierającej składniki mieszaniny obserwuje się zmianę barwy roztworu (na czerwoną).
Polimeraza Hypernova-RED jest specjalnie dobraną mieszanką zmodyfikowanej wysoce termostabilnej polimerazy DNA Pwo pochodzącej z archeona Pyrococcus woesei oraz enzymów polepszających wydajność i procesywność reakcji PCR. Taka kombinacja enzymów pozwala na tworzenie bardzo dużych amplikonów (powyżej 10 kpz).
Polimeraza Hypernova-RED jest bardzo wszechstronną i łatwą w użyciu polimerazą, pracującą nadzwyczaj wydajnie w różnych warunkach. Bardzo często można nią zastąpić inne polimerazy bez konieczności czasochłonnej optymalizacji warunków reakcji.
Polimeraza Hypernova-RED katalizuje reakcję replikacji DNA w temp. 72°C. W temperaturze 95°C czas półtrwania tej polimerazy wynosi ponad 8 godzin. Wykazuje aktywność 3’  5’ egzonukleazy (tzw. aktywność korektorską). Brak aktywności 5’ 3’ egzonukleazy zwiększa trwałość produktów PCR. Pozostawia tępo-zakończone końce 3’ (istotne m.in. przy klonowaniu molekularnym).
Szczególnie polecana do przeprowadzania reakcji multiplex PCR, gdyż wykazuje szerszy zakres tolerancji na stężenia Mg2+, soli i pH. Polecana jest również do amplifikacji długich fragmentów DNA oraz trudnych matryc (rejonów bogatych w pary GC, palindromów powtórzeń).
Mieszaniny reakcyjne uzyskane przy użyciu polimerazy Hypernova-RED mogą być nanoszone na żel bezpośrednio po zakończonej amplifikacji, bez konieczności dodawania buforu obciążającego zawierającego barwnik. Skraca to czas oraz ułatwia przygotowanie elektroforezy agarozowej lub poliakrylamidowej. Zalecamy użycie świeżo sporządzonego buforu TAE/TBE przed każdą elektroforezą

  • powtarzalna amplifikacja długich matryc (long range PCR)
  • multiplex PCR
  • klonowanie, mutageneza miejscowo-specyficzna i inne metody wymagające dużej wierności
  • amplifikacja trudnych matryc DNA (np. bogatych w pary GC)

[product_files type= »brochure »]

[product_files type= »msds »]
[product_files type= »coa »]

Sprawdź ofertę