PCR & Real-Time PCR

    Polimeraza TaqNovaHS

    Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną rekombinowanej termostabilnej polimerazy DNA Taq wyizolowanej z Thermus aquaticus i wysoce specyficznego przeciwciała monoklonalnego, blokującego aktywność polimerazy DNA.
    RP902, RP902A, RP905, RP905A, RP910, RP910A, RP925, RP925A