Odwrotna Transkrypcja

  RIBOPROTECT Hu Inhibitor RNaz (RT35)

  RIBOPROTECT Hu jest rekombinowanym białkiem oczyszczonym ze szczepu E. coli niosącego plazmid z wklonownym genem kodującym ludzki inhibitor RNaz. Hamuje aktywność rybonukleaz takich jak RNaza A, RNaza B, RNaza C poprzez niekowalentne wiązanie w stosunku 1:1.
  RT35, RT35-020, RT35-100

  RIBOPROTECT Hu-Mut Inhibitor RNaz (RT36)

  The RIBOPROTECT Hu-Mut is a genetically modified human placental RNase inhibitor expressed in Escherichia coli. The RIBOPROTECT Hu-Mut has significantly improved resistance to oxidation compared to the wild type human and porcine RNase inhibitors, and is stable at low DTT concentrations. It inhibits ribonuclease (RNase) activity of common eukaryotic enzymes such as RNase A, RNase B, RNase C by non-covalent binding in a 1:1 ratio. RIBOPROTECT Hu-Mut is compatible with DNA Polymerases and AMV or M-MuLV Reverse Transcriptases.
  RT36, RT36-020, RT36-100

  TRANSCRIPTME Reverse Transcriptase (RT32)

  TRANSCRIPTME jest rekombinowaną, termostabilną odwrotną transkryptazą M-MuLV (Moloney Murine Leukemia Virus) oczyszczaną z Escherichia coli. W obecności odpowiednich starterów enzym syntetyzuje komplementarną nić DNA wykorzystując jako matrycę RNA (synteza cDNA) lub jednoniciowe DNA (ssDNA).
  RT32, RT32-050, RT32-050

  TRANSCRIPTME RNA Kit (RT31)

  Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cDNA na matrycy mRNA lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy cDNA nadaje się do stosowania w kolejnych etapach reakcji RT-PCR i/lub RT-QPCR.
  RT31, RT31-020, RT31-100