Lipaza L1 (EN54)

Lipaza L1 to enzym, którego gen został wyizolowany z zimnolubnego szczepu Pseudomonas sp.

Lipaza L1 jest enzymem o wysokiej aktywności lipolitycznej w zakresie temp. 20-50 °C, w zakresie pH=8,5-9,5 oraz wysokiej kompatybilności z wieloma rodzajami detergentów.

EN55, EN55-005, EN55-050

Artikelnummer: EN54 Kategorien: ,
Available Options:
SKU
PlatzhalterEM14-192-1-1-1-1-1-1Ask for an offer
PlatzhalterEM14-960-1-1-1-1-1-1Ask for an offer

Lipaza L1 to enzym, którego gen został wyizolowany z zimnolubnego szczepu Pseudomonas sp.

Lipaza L1 jest enzymem o wysokiej aktywności lipolitycznej w zakresie temp. 20-50 °C, w zakresie pH=8,5-9,5 oraz wysokiej kompatybilności z wieloma rodzajami detergentów.

Enzym ten katalizuje reakcję hydrolizy triacyloglicerydów, której końcowymi produktami są glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Wykazywana przez lipazę enancjo-, stereo- i chemoselektywność czyni ten enzym szczególnie cennym biokatalizatorem o szerokim zastosowaniu.

Właściwości

 • maksimum aktywności lipolitycznej w temperaturze 28°C
 • > 50% maksymalnej aktywności w zakresie temperatury 20 – 50°C
 • odwracalna denaturacja termiczna w temperaturze > 55°C, po której
  enzym zachowuje > 90% maksymalnej aktywności, umożliwia czasową
  inaktywację enzymu

 • aktywność w przedziale 70 – 100% aktywności maksymalnej w zakresie
 • pH =8,5 – 9,5

 • wysoka kompatybilność z wieloma rodzajami detergentów
 • nie wymaga dwuwartościowych jonów metali (Ca2+, Cu2+, Mg2+, Mn2+,
  Ni2+, Zn2+) do zachowania maksymalnej aktywności
 • czystość: > 90% (SDS-PAGE)
 • szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, w produkcji detergentów, herbicydów, biopaliw, degradowalnych biopolimerów, przy oczyszczaniu ścieków, bioremediacji gleby oraz w syntezie organicznej
 • w procesach, w których substraty lub produkty reakcji są labilne termicznie, gdy podwyższenie temperatury prowadzenia reakcji powoduje pogorszenie cech organoleptycznych produktu lub zwiększa ryzyko zakażenia produktu organizmami mezofilnymi

[product_files type=“brochure“]

[product_files type=“msds“]
[product_files type=“coa“]

Sprawdź ofertę