EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05)

Zestaw EXTRACTME DNA BLOOD KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej ­izolacji­ genomowego­ DNA ­o­ wysokiej ­czystości­ z ­krwi ­świeżej­ lub ­mrożonej(ludzkiej­ lub ­ssaczej), ­osocza,­ surowicy, ­kożuszków ­leukocytarnych,­ limfocytów ­oraz płynów ­ustrojowych.­Protokół­ izolacji­ i­ składy ­buforów ­zostały ­zoptymalizowane w­ celu ­osiągnięcia ­zarówno­ wysokiej ­wydajności,­ jak­i ­czystości­ izolowanego­ DNA.
EM05, EM05-010, EM05-050, EM05-250

Artikelnummer: EM05 Kategorien: ,
Available Options:
SKU
PlatzhalterEM05-250Ask for an offer
PlatzhalterEM05-050Ask for an offer
PlatzhalterEM05-010Ask for an offer

Zestaw EXTRACTME DNA BLOOD KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej ­izolacji­ genomowego­ DNA ­o­ wysokiej ­czystości­ z ­krwi ­świeżej­ lub ­mrożonej(ludzkiej­ lub ­ssaczej), ­osocza,­ surowicy, ­kożuszków ­leukocytarnych,­ limfocytów ­oraz płynów ­ustrojowych.­Protokół­ izolacji­ i­ składy ­buforów ­zostały ­zoptymalizowane w­ celu ­osiągnięcia ­zarówno­ wysokiej ­wydajności,­ jak­i ­czystości­ izolowanego­ DNA. Produkt­ przeznaczony ­jest­ wyłącznie ­do­ użytku­ w­ celach ­badawczych.

Materiał wyjściowy

  • krew­ świeża lub ­mrożona­(do­ 1­ml)­,­ osocze, ­surowica, ­kożuszki­ leukocytarne, limfocyty,­płyny­ ustrojowe­(do­200­μl)­­.

[product_files type=“brochure“]

[product_files type=“msds“]
[product_files type=“coa“]

      [reference ref_id=“2592″ main_product=“1″]

Sprawdź ofertę