Odczynniki do biologii molekularnej

    TRANSCRIPTME RNA Kit (RT31)

    Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cDNA na matrycy mRNA lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy cDNA nadaje się do stosowania w kolejnych etapach reakcji RT-PCR i/lub RT-QPCR.
    RT31, RT31-020, RT31-100