Pozostałe

  Anty-inhibitor PCR (RP50)

  Dodanie Anty-inhibitora PCR do mieszaniny reakcyjnej jest doskonałym sposobem na wyeliminowanie działania inhibitorów pochodzących z izolacji materiału genetycznego, wykorzystywanego jako matrycy w reakcji PCR. Anty-inhibitor PCR zawiera specjalnie dobraną mieszaninę białek zasadowych przeciwdziałających różnego rodzaju substancjom hamującym reakcję PCR.
  RP50, RP51

  BSA (surowicza albumina wołowa) Frakcja V (EN17)

  Surowicza albumina wołowa (BSA) jest powszechnie używana w biochemii i biologii molekularnej jako białko neutralne, niereaktywne i niezaburzające większości przeprowadzanych reakcji, niewykazujące własnej aktywności enzymatycznej.
  EN17, EN17-010, EN17-025

  Glikozylaza uracylowa DNA (UDG) (EN19)

  Glikozylaza uracylowa DNA (UDG) jest nadprodukowana w Escherichia coli. Enzym katalizuje hydrolizę wiązania N-glikozylowego pomiędzy uracylem i cukrem. Enzym nie wykazuje aktywności wobec RNA i oligonukleotydach.
  EN19, EN19-010, EN19-025

  Izomeraza L-arabinozowa (EN53)

  Izomeraza L-arabinozowa pochodzi z psychrotrofowej bakterii Arthrobacter sp. 22c wyizolowanej z próbek ziemi arktycznej.

  Rekombinantowy enzym katalizuje reakcje izomeryzacji L-arabinozy do L-rybulozy oraz D-galaktozy do D-tagatozy.

  EN53, EN53-001, EN53-005

  Lipaza L1 (EN54)

  Lipaza L1 to enzym, którego gen został wyizolowany z zimnolubnego szczepu Pseudomonas sp.

  Lipaza L1 jest enzymem o wysokiej aktywności lipolitycznej w zakresie temp. 20-50 °C, w zakresie pH=8,5-9,5 oraz wysokiej kompatybilności z wieloma rodzajami detergentów.

  EN55, EN55-005, EN55-050

  Lipaza L2 (EN55)

  Lipaza L2 to enzym, którego gen został wyizolowany z zimnolubnego szczepu Pseudomonas sp.

  Lipaza L2 jest enzymem o wysokiej aktywności lipolitycznej w zakresie temp. 20 – 50°C, w zakresie pH=8,5 – 9,5 oraz wysokiej kompatybilności z wieloma rodzajami detergentów.

  EN55, EN55-005, EN55-050

  β-D-galaktozydaza 32D (EN52)

  β-D-galaktozydaza 32D to zaadaptowany do zimna enzym pochodzący z psychrotrofowej bakterii Paracoccus sp.32d wyizolowanej z próbek ziemi arktycznej. Katalizuje on reakcję hydrolizy laktozy do D-glukozy oraz D-galaktozy.

  Rekombinantowy enzym jest produkowany w prokariotycznym systemie ekspresyjnym Escherichia coli.

  EN52, EN52-010, EN52-050

  β-D-galaktozydaza S3 (EN51)

  β-D-galaktozydaza S3 to zaadaptowany do zimna enzym pochodzący z psychrotrofowej bakterii Arthrobacter sp. S3 wyizolowanej z próbek ziemi arktycznej. Katalizuje on reakcję hydrolizy laktozy do D-glukozy oraz D-galaktozy.

  Rekombinantowy enzym jest produkowany w prokariotycznym systemie ekspresyjnym Escherichia coli. β-D-galaktozydaza S3 charakteryzuję się wysoką aktywnością w niskich temperaturach w warunkach neutralnego pH.

  EN51, EN51-010, EN51-050